Printing Instructions: Select File and then Print from your browser's menu
--- Article Information ---
This article was printed from http://ocps.mpsj.gov.my.
Article's URL: http://ocps.mpsj.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.article.Article_9136e017-a020f414-a9a32c00-91a3d109
---------------------------
AKUJANJI PRODUKTIVITI PRESTASI PRESTASI
KESELURUHAN
PERKHIDMATAN DI PBT
•Permohonan Kelulusan Pelan
•Permohonan Kelulusan Permit
•Memproses Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki
•Permohonan Kelulusan dan Pembaharuan Lesen
•Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang
•Menjalankan Kerja-kerja Pindaan Kepada Senarai Nilaian Dari Masa Ke Semasa
•Permohonan Pindah Milik dan Pertukaran Alamat Harta
•Menjelaskan Bayaran Bil-bil dan Tuntutan Yang Diterima
•Memproses Kelulusan Kad Pengendali Makanan Bagi Permohonan Lengkap
•Permohonan Lesen Anjing
 98.1%  96.34%
ARAHAN BACK TO BASIC
•Tindakan Penyelenggaraan Jalanraya
•Tindakan Pembaikan Longkang/Parit
•Tindakan Pembaikan Lampu
•Tindakan Kutipan Sampah
•Tindakan Pembaikan Rumput
 90.92%
PENGURUSAN ADUAN/SURAT-MENYURAT
•Surat Akuan Penerimaan Aduan Kepada Pengadu
•Menjawab Surat-surat Balasan Penerimaan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja
 100%
AKUJANJI PRODUKTIVITI PRESTASI
Menjadikan Perbandaran Subang Jaya sebagai Perbandaran Bestari yang maju dan moden
 97.73%
Menjadikan Perbandaran Subang Jaya sebagai Kota Niaga yang lengkap dengan kemudahan perniagaan moden dan terancang serta memenuhi kehendak peniaga dan pelabur
 97.24%
Menjadikan Perbandaran Subang Jaya sebagai kawasan Kediaman Idaman yang yang bersih, cantik, selamat dan selesa serta lengkap dengan kemudahan asas dan awam yang moden, cekap dan efisien
 97.34%
JUMLAH
 97.44%
21-Nov-2013
--- end ---